Lege offer for dårlig presseskikk

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Dette slår Pressens Faglige Utvalg (PFU) fast i sin uttalelse i saken, som Legeforeningen klaget inn på vegne av legen. I oktober 1999 ble pasienten operert for skjeling. Operasjonen ble imidlertid utført på feil øye. Legen beklaget feilen på det sterkeste overfor pasienten og hennes pårørende, og forklarte at det medisinsk sett er likegyldig hvilket øye som opereres, da dette dreier seg om å justere synet mellom øynene.

Pasienten og hennes mor gikk likevel til lokalavisen med historien. Brønnøysunds Avis lagde et stort oppslag med tittelen «Legene opererte feil øye: – Jeg ser dobbelt!». Her var pasienten og hennes mor intervjuet med sin fremstilling av saken. Verken legen som opererte eller noen andre ved sykehuset var bedt om å kommentere saken eller fikk komme frem med en medisinsk vurdering av tilfellet. I ukene som fulgte tok avisen flere ganger opp saken. En hovedfagsstudent i administrasjonsfag uttalte at pasienten bør få rask hjelp hos spesialister og at legen som utførte operasjonen, antakelig handlet i god tro og ikke hadde tilstrekkelig kunnskap (…). At legen som utførte operasjonen er spesialist og en av de fremste på sitt felt, kom aldri frem.

På bakgrunn av dette klaget Legeforeningen avisen inn for Pressens Faglige Utvalg for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 der det heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Det aktuelle sykehuset klaget saken inn for utvalget av samme grunn. Avisen unnskyldte seg med at de på grunn av tidspress ikke fikk hentet inn kommentarer fra flere enn en side i saken. Legen som opererte var tilgjengelig i hele perioden det var aktuelt for avisen å ta kontakt.

I utvalgets uttalelse heter det at avisen burde ha forstått at familiens ensidige fremstilling av saken ville fremstå som en belastning for sykehus og lege, og at kravet om at den angrepne part skal få komme til orde med sin versjon, ikke automatisk oppheves av tidspress og praktiske problemer.

Utvalget mener imidlertid at avisen var i sin fulle rett til å videreformidle pasientens og hennes pårørendes reaksjoner på operasjonen. Hele uttalelsen fra Pressens Faglige Utvalg finnes på: www.ij.no/pfu/99/99-191.htm

Pressens Faglige Utvalg

Et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten. Utvalget behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. I vedtektene slås det fast at fellende uttalelser fra utvalget skal gjengis i sin helhet på godt synlig plass i den publikasjonen saken gjelder.

Vær Varsom-plakaten

Pressens egne etiske regler. Reglene har historisk lagt hovedvekt på å beskytte enkeltpersoner mot krenkende og skadelig publisitet. Derfor har pressen hele tiden beholdt «Vær varsom» som overskrift på plakaten. Men Vær Varsom-plakaten uttrykker også pressens samfunnsrolle og de rettigheter og forpliktelser pressen har i et fritt samfunn. Mer informasjon om presseetikk finnes på nettstedet til Institutt for journalistikk: www.ij.no/np/varsom.htm

Anbefalte artikler