Mine nettfavoritter

Artikkel

Nossent er overlege ved Revmatologisk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø.

– Aller mest bruker jeg sykehusets eget intranett hvor jeg både kan få prøve- og røntgensvar, forteller han. Skal han anbefale nettsteder for kolleger, velger han disse:

PubMed

Ut i verden har jeg en klar favoritt, og det er PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

Denne adressen bruker jeg daglig for å finne svar på mange av de spørsmålene som dukker opp ved en universitetsklinikk. Nettstedet har en rask søkemaskin og tillater nedlasting i tekstformat til lagring av en egen litteratur og referansedatabase. Adressen omfatter i tillegg mye mer enn Medline og inneholder også en database med nukleotid- og proteinsekvenser, genommapper, en database i taksonomi og en del elektroniske tidsskrifter i fulltekst.

Doctor’s Guide

www.docguide.com/

Jeg har en personlig brukerprofil ved Doctor’s Guide hvor jeg automatisk får tilsendt siste nyheter på mitt fagområde både fra fagfolk (publiserte artikler) og publikum. En bra internasjonalt kursoversikt får jeg på kjøpet.

Den norske lægeforening

www.legeforeningen.no

Legeforeningens hjemmeside finner jeg mest hensiktsmessig når jeg trenger svar på et praktisk, administrativt eller organisatorisk spørsmål. Det er også lettere å få elektronisk forbindelse enn telefonisk med folk i Legeforeningen.

Lars Mehlum ved Seksjon for selvmordsforskning og forebygging, Instituttgruppe for psykiatri, Universitetet i Oslo har også Legeforeningens nettsted som en av sine favoritter.

– Foruten informasjon om avtaleverk, arbeidsforhold og foreningsspørsmål har sidene et rikholdig lenkebibliotek.

Andre tidsskrifter:

Jeg er særlig glad for det stadig økende antall tidsskrifter som legger ut artikler i fulltekstversjon. Blant dem jeg bruker oftest er British Medical Journal: www.bmj.com og Archives of general psychiatry: http://archpsyc.ama-assn.org/ Også norske fagtidsskrifter kommer etter på dette feltet, og jeg vil nevne tidsskriftet Suicidologi som utgis av Seksjon for selvmordsforskning, som publiserer alle sine artikler i fulltekst på nettet: www.med.uio.no/ipsy/ssff

Anbefalte artikler