I dette nummeret

Redaksjonelt

Magne Nylenna
John Nessa
Marta Ebbing

Medisin og vitenskap

Annemarie A. Schuller
Branko Kopjar
Knut Trygve Jenssen*
Lene Dæhlen Selnes*
Per Erik Hæreid
Bente Brannsether Ellingsen*
Trond Flægstad
Jan-Erik Berdal
Nils Smith-Erichsen
Anne Margrethe Rostad
Harald Martinsen
Dag Erik Eilertsen
Marit Øvrelid
Sigrid Aas
Øyvind Kjelsvik
Lasse Gunnar Gøransson
Terje Apeland
Roald Omdal
Tore Amundsen
Else Høibraaten
Finn Egil Skjeldestad
Else Høibraaten
Tore Amundsen
Finn Egil Skjeldestad
Finn Egil Skjeldestad
Tore Amundsen
Else Høibraaten
Tor Torbjørnsen*
Hans Stifoss-Hanssen
Arne Foss Abrahamsen
Einar Hannisdal*
Siri Steine
Arnstein Finset
Even Lærum
Svenn-Erik Mamelund*
Bjørn G. Iversen

Tema

Beata Wiatrowska
Peter Krajci
Aasmund Berner
Ben Davidson
Aasmund Berner

Kommentar og debatt

Benedicte Ingstad
Anne Kjersti Befring
Nils J. Grytten,
Olav A. Haugen

Nyheter og reportasjer

Per Halvorsen
Ragnhild Ørstavik
Rune J. Ulvik
Mikael Farstad
Torstein Hovig
Per Stensrud
Petter Andreas Steen
Stine Bjerkestrand Nesje
Nina Husom
Einar Skoglund
Nina Husom

Fra foreningen