Helsefakta

Artikkel

Prosentandel kvinner blant alle godkjente spesialister i 1960, per 15.5. 1991 og per 1.1. 2000

1960

1991

2000

Allmennmedisin

16,4

21,4

Anestesiologi

31

13,4

17,4

Arbeids-/yrkesmedisin

0

7,7

30,0

Barne- og ungdomspsykiatri

29

52,1

61,7

Barnesykdommer

19

21,5

26,0

Fysikalsk medisin og rehab.

 0

10,4

23,3

Fødselshjelp og kvinnesykd.

10

22,3

31,6

Generell kirurgi

1

2,3

5,1

Hud- og veneriske sykd.

20

22,3

27,4

Immunologi og transf.med.

0

14,0

24,2

Indremedisin

4

8,0

12,5

Kjevekirurgi og munnh.sykd.

0

3,7

5,9

Klinisk farmakologi

4,0

0,0

Klinisk kjemi

0

5,3

11,4

Klinisk nevro-fysiologi

0

9,5

14,3

Medisinsk genetikk

10,5

21,4

Med. mikrobiologi

0

22,6

30,1

Nevrokirurgi

0

0,0

1,9

Nevrologi

9

14,2

22,2

Nukleærmedisin

14,9

Onkologi

15,8

26,1

Ortopedisk kirurgi

1,6

2,5

Patologi

0

26,4

28,3

Plastikkirurgi

0

3,5

8,1

Psykiatri

11

24,4

31,8

Radiologi

2

19,4

23,9

Revmatologi

23

17,9

24,8

Samfunnsmedisin

6,4

11,2

Øre-nese-hals-sykdommer

0

3,4

10,5

Øyesykdommer

1

13,6

19,7

Kilde: Den norske lægeforening

Anbefalte artikler