Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Antistoffer mot astma

IgE-mediert immunrespons spiller en viktig rolle for patogenesen ved allergisk bronkialastma ( N Engl J Med 1999; 341: 1966–73). Rekombinant humant antistoff rettet mot IgE (rhuMAb-E25) binder immunglobulinene og hindrer derved disse i å binde seg til mastceller og basofile. 317 pasienter med moderat til alvorlig astma deltok i et forsøk på å behandle anfall med rhuMAb-E25. To grupper fikk rhuMAb-E25 i ulik dose og en gruppe fikk placebo. Etter 12 uker hadde pasientene i begge behandlingsgruppene mindre kraftige symptomer enn placebogruppen. Forfatterne tror at antistoffer mot IgE kan få en plass i behandlingen av allergisk astma.

Viktig faktor for insulinresistens

En artikkel i Nature (1999; 402: 880–3) beskriver en mutasjon i transkripsjonsfaktoren PPARy hos tre pasienter med alvorlig insulinresistens. Alle utviklet diabetes mellitus og hypertensjon i uvanlig ung alder. Det er fra tidligere kjent at PPARy har betydning for differensiering av fettceller, og sannsynligvis for utviklingen av diabetes mellitus. Dette er imidlertid første gangen man påviser en sannsynlig direkte sammenheng mellom faktoren og insulinresistens. Medikamenter som aktiverer PPARy brukes allerede i behandlingen av diabetes og metabolsk syndrom.

Færre sår med celecoxib

Ikke-steroide antiinflammatoriske midler demper inflammasjon ved å hemme enzymene cyklooksygenase 1 og 2 (COX 1 og COX 2) (Lancet 1999; 354: 2106–11). Behandlingen kan imidlertid føre til blødning i gastrointestinaltrakten, først og fremst på grunn av hemming av COX 1. COX 2 uttrykkes derimot i betent vev, for eksempel i synovialceller ved revmatoid artritt. Celecoxib er et nytt ikke-steroid antiinflammatorisk middel som selektivt hemmer COX 2. 430 pasienter med revmatoid artritt og behov for betennelsesdempende medikasjon fikk enten celecoxib eller diklofenak. Etter avsluttet behandling var det signifikant færre pasienter i celecoxib-gruppen som hadde magesår ved gastroskopi i forhold til dem som hadde fått diklofenak. Det var også flere pasienter i den siste gruppen som trakk seg på grunn av gastrointestinale bivirkninger.

Let etter løsningen

Personer med depresjoner utgjør omkring 5% av pasientene i allmennpraksis (BMJ 2000; 320: 26–30). «Problemløsende behandling» består av seks strukturerte samtaler gjennomført av lege eller spesialtrent sykepleier. 116 pasienter med moderat til alvorlig depresjon fullførte en studie av tre ulike behandlingsregimer; antidepressiv medikasjon, problemløsende samtaleterapi eller en kombinasjon av disse. Alle gjennomgikk omfattende undersøkelser etter seks, 12 og 52 uker. Det var da ingen forskjeller mellom gruppene, og ingenting som tydet på at kombinasjonsbehandling var bedre enn intervjuer eller medikament alene. Om lege eller sykepleier gjennomførte den problemløsende behandlingen, spilte heller ingen rolle for resultatet.

Betent fedme

C-reaktivt protein (CRP) er en følsom indikator for inflammasjon (JAMA 1999; 282: 2131–5). Fettvev uttrykker interleukiner som kan bety at svært overvektige personer har en lavgradig betennelsestilstand i kroppen. I en stor amerikansk helseundersøkelse har man sett på sammenhengen mellom CRP-nivå og kroppsmasseindeks (BMI). De 16 616 deltakerne var mellom 17 og 39 år. Det var en positiv sammenheng mellom høy BMI og CRP-nivået, sterkest hos kvinner. Oddsratio for forhøyet CRP hos kvinner med BMI over 30 var hele 6,21.

Blod og kjønn ved malaria

Forholdet mellom parasitter av han- og hunkjønn har betydning for utviklingen av en malariainfeksjon (Science 2000; 287: 128–31). En enkelt haploid celle gir opphav til parasitter av begge kjønn. Franske forskere har funnet ut at økt produksjon av erytrocytter fører til en høyere hankjønn/hunkjønn-ratio. Denne endringen i forholdet mellom kjønnene førte til redusert reproduksjon. Sannsynligvis er kjønnsforholdet mellom parasittene dynamisk og avhengig av vertens hematologiske status. Dette kan ha betydning for behandlingen av sykdommen, blant annet fordi klorokin hemmer erytropoesen.

Anbefalte artikler