Trykte blanketter – snart historie ved Aker sykehus

Kristin Green Nicolaysen Om forfatteren
Artikkel

Som eneste sykehus i Norge tester Aker sykehus ut håndholdte datamaskiner som skal gjøre det mer effektivt å fylle ut blanketter som det finnes hopetall av ved sykehuset. Medisinsk og Kirurgisk klinikk er valgt ut til forsøket. Siden aktiviteten ved disse to klinikkene er svært forskjellig, får man testet løsningen på alle forhold.

Under visitten kan legen taste inn nødvendig informasjon for hver pasient og tømme informasjonen tilbake i avdelingens datamaskin. Foto N. Husom

Mange muligheter

Løsningen kan benyttes til alle typer blanketter, rekvisisjoner eller henvisninger til for eksempel blodprøver, røntgen, resepter, fysioterapi osv. – Det har vært et stort arbeid, medgir Elisabeth Bakken ved sykehusets IT-avdeling, som har vært innom det meste av blanketter og skjemaer ved sykehuset. – Fordelen er at vi etter hvert ikke har behov for de trykte blankettene som flyter rundt i gamle og nye versjoner. Nå har vi den siste oppdaterte versjonen tilgjengelig til enhver tid, sier hun. Rekvisisjonene har fått et enhetlig utseende, og alle benytter samme versjon av blankettene. Fra sykehusets pasientsystem blir oppdatert informasjon overført til den lille håndholdte datamaskinen. Maskinen tas deretter med på visitt eller previsitt. Det er lagt opp til minst mulig skriving, slik at nødvendig rekvirering kan gjøres ved å klikke på ulike svaralternativer på skjermen. Når man er ferdig med rekvirering, tømmes den håndholdte maskinen for data. Alle rekvisisjonsdata blir overført til et program som heter JetForm Central. Dette programmet sørger for at data fra den håndholdte maskinen blir flettet med de riktige rekvisisjonene. I skriveren benyttes vanlig hvitt papir slik at rekvisisjonene blir trykt og skrevet ut i én operasjon. Da er det bare å stå ved skriveren og vente og signere fortløpende.

– Dersom man ønsker å etterbehandle dataene på PC, er dette fullt mulig. I stedet for utskrift, velger man da alternativet å etterbehandle rekvisisjonen. Til dette benytter man JetForm Filler som er et blankettutfyllingsprogram. Det er ingen hindring i å kunne sende filene tilbake til ulike fagsystemer i EDI-format (elektronisk datautveksling), og vi kunne for så vidt også gjerne ha sendt rekvisisjonen rett til utskrift ved for eksempel røntgenavdelingen. Her kommer imidlertid utfordringen med signatur osv. Dette lar seg løse, men omfattes altså ikke av dette første prosjektet, sier prosjektleder Haakon Jørgensen. Ifølge Jørgensen er det ingen begrensninger for hva som kan legges inn som opsjoner, alt fra kodeverket i ICD-10 til tekst fra felleskatalogen er mulig å legge inn.

Sparer tid

– Ved hver post brukes det anslagsvis 2–3 timer daglig til å skrive ut rekvisisjoner. Aker sykehus har 45 poster, og det er innlysende at det ligger en stor rasjonaliseringsgevinst i å ta i bruk ny teknologi, sier Bjørn Normann i Sem & Stenersen Prokom AS, som er sykehusets tekniske samarbeidspartner for prosjektet.

– Dessuten er det god kvalitetssikring at informasjonen slipper å bli overlevert til andre, men fanges der den oppstår. Aker sykehus har dessuten lagt opp til en betydelig kvalitetssikring ved utfylling av de elektroniske skjemaene ved at man er nødt til å fylle ut visse felt før man får avslutte. Mangelfull utfylling er ellers et stort problem, sier Normann. – Ideen til prosjektet kom via en rådgiver ved sykehuset som besøkte en restaurant i USA der servitørene hadde håndholdte datamaskiner for å rake med seg nødvendig informasjon fra gjestene ved bordene. Det slo ham at dette måtte være ypperlig til bruk ved sykehuset, og nå er vi altså i gang, forteller Bakken.

– Når legene finner ut hvor smart dette er, og de i tillegg ser at de kan benytte kalenderfunksjon, Word, Excel, innebygd modem og diktafon osv. fra den lille bærbare, blir det nok populært å bruke den.

Prosjektet har fått midler fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Sem & Stenersen Prokom AS har utviklet alle rekvisisjonene for utfylling via PC. Firmaet Andiamo AS har utviklet en løsning som gjør det mulig å fylle ut alle rekvisisjonene på den lille håndholdte datamaskinen som benytter Windows CE operativsystem. I dette prosjektet benyttes maskinen Jornada 680 fra Hewlett Packard.

Anbefalte artikler