Freud-bibliografi

Artikkel

Ingeborg Meyer-Palmedo er mangeårig konsulent for Freud-utgivelser på Fischer forlag. Hun gav selv ut en Freud-konkordans og -bibliografi i 1975. Gerhard Fichtner er nylig emeritert professor i medisinsk historie ved universitetet i Tübingen. Han er verdenskjent for sin Freud-forskning og har blant annet utgitt brevvekslingen mellom Sigmund Freud og Ludwig Binswanger i 1992.

Den foreliggende bibliografi bygger på Angela Richards i bind 24 av Standard edition og G. E. Klumpner og E. S. Wolfs Pagination converter (Int J Psychoanal 1971; 52: 207 – 24). Også Alexander Grinsteins monomentale verk fra 1977: Sigmund Freud’s writings. A comprehensive bibliography , er en viktig kilde.

Bibliografien omtaler alle Freuds skrifter som til nå er offentliggjort. Det gjelder også hans mange brev. Blant nordmenn Freud skrev til, finner vi Otto Kratter (31.1. 1928) og Kristian Schjelderup (11.10. 1931). Også svensken Poul Bjerre og dansken Sigurd Næsgaard finnes i Index der Briefempfänger, og i Index der Namen.

Hoveddelen av foreliggende bok utgjøres av den kronologiske bibliografien (s. 15 – 123). Den vil være interessant og nyttig også for andre enn psykoanalytikere og psykoterapeuter. Dette gjelder også for tittelindeksen (s. 157 – 76). Her vil nok mange savne en parallellversjon på engelsk.

Konkordansen (s. 211 – 81) er nettopp en parallellføring, side for side, mellom Freuds skrifter på tysk, Gesammelte Werke , og den engelske utgaven Standard edition . Dessuten parallellføres det til den tyske Studienausgabe .For fremtidige utgaver av denne bibliografien kunne man også ønske seg parallellføringer til Pelikanutgaven av Freud på engelsk, og den svenske utgaven av Freuds samlede skrifter på Natur och kultur i 1996.

For en som famler mellom Freud på tysk og engelsk, og gjerne vil gjøre ham best mulig forståelig på norsk, er den foreliggende konkordans av uvurderlig verdi. Den er et must i alle fagbibliotek hvor det arbeides med Freuds betydning for terapi, psykologi og samfunnsfag.

Eivind Haga

Rogaland psykiatriske sjukehus

Stavanger

Anbefalte artikler