Nytt dataprogram for røykeavvenning

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et nytt dataprogram for allmennleger som vil drive med røykeavvenning, ble lansert i desember 1999. Programmet kan implementeres i legenes journalprogram og gjør det enkelt å følge opp pasienter som vil slutte å røyke.

  Programmet et utviklet av Legeforeningen og datafirmaet Diagnostica med støtte fra Statens tobakksskaderåd. Med et dataprogram for strukturert røykeavvenning tilknyttet journalprogrammet vil legene mer effektivt kunne ta opp temaet røyking med pasientene.

  – Leger må ta et større samfunnsansvar og bidra mer til å redusere antallet som dør av tobakksrelaterte sykdommer. Målet er at dette nye hjelpemidlet over en femårsperiode skal gjøre legene i stand til å gjøre nærmere 20 000 røykfrie hvert år, sier president Hans Petter Aarseth.

  Frode Gallefoss ved Vest-Agder Sentralsykehus er faglig ansvarlig for røykeavvenningsprogrammet. Informasjon om programmet er sendt til alle landets allmennleger.

  Veileder og plakat er gratis og kan bestilles fra Legeforeningens informasjonsavdeling, telefon 23 10 90 00. Dataprogrammet koster kr 580 eks. mva. per lisens og kan bestilles fra Diagnostica: http://roykeavvenning.diag.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media