God, moderne lærebok i histologi

Artikkel

Denne danske læreboken er skrevet for medisinstudenter. Første utgave av boken Histologi ble utgitt i 1981 og nå foreligger en ny og omarbeidet versjon.

Som tittelen innebærer, er det lagt betydelig vekt på molekylærbiologiske aspekter. Forfatteren har kombinert presentasjon av morfologi og funksjon på en god måte. Det har skjedd mye innen basal cellebiologi de siste ti årene, så det har nok vært en krevende oppgave å dekke denne økte informasjonsmengden innen en ramme på 832 sider. Hele 351 mikrobilder er inkludert, hvorav 336 i farger. Boken har også fått en ny layout. Det er innført bokser med utdypende informasjon og spørsmål som leseren kan bruke til å teste sin viten.

Boken omtaler ulike undersøkelsesmetoder, organeller i cellens cytoplasma, cellekjernen, de ulike vevstyper og organer. Det funksjonelle aspektet er tatt med på en solid og god måte, selv om man nok iblant får inntrykk av at forfatteren ikke har fått med seg den aller nyeste viten innen et område. Kapittel 8 om bindevev kunne nok ha vært mer penetrerende og bedre oppdatert. For eksempel mangler omtale av metalloproteinaser og deres inhibitorer samt andre viktige komponenter i stroma.

Dagens kunnskap om histologi er meget omfattende, slik at når man skal skrive en lærebok av dette formatet, må man gjøre en utvelgelse. Forfatteren har overveiende gjort et fornuftig valg, selv om jeg nok kan være uenig i visse prioriteringer. Hvorfor bruke spalteplass på anulate lameller (s. 102) når slike må oppfattes som en kuriositet uten kjente funksjoner. Figurene er overveiende av god kvalitet og viser de ønskede funn.

Boken er et godt alternativ til de eksisterende lærebøker og kan anbefales i medisinundervisningen.

Jahn M. Nesland

Avdeling for patologi

Det Norske Radiumhospital

Anbefalte artikler