Les mer om ...

Artikkel

Skader hos skolebarn

En firedel av alle skader hos barn mellom sju og 15 år skjer på skolen. Av 2975 slike skader var bare 1% alvorlige. Mens idrettsskader dominerte hos de eldste elevene, var andre årsaker til skader i skoletiden vanligst hos de yngste.

Skader oppstått på skolen hos barn mellom sju og 15 år

P-piller og venøs trombose

Lungeemboli og dyp venetrombose forekommer sjelden hos yngre kvinner, men når de opptrer, er det ofte i forbindelse med bruk av p-piller. Bare fire av 69 slike tilfeller ble imidlertid meldt til Bivirkningsnemnda.

P-piller og venøs trombose – en meldepliktig bivirkning?

Lungeemboli blant yngre ikke-gravide kvinner

Dyp venetrombose hos yngre kvinner i Norge

Rapportering av legemiddelinduserte helseskadar til Statens legemiddelkontroll

P-pillesal, fødslar og svangerskapsavbrot før og etter «Marvelon-saken»

Kreft og religiøsitet

Halvparten av 107 pasienter med Hodgins sykdom angav at de trodde på en personlig gud. To av fem hadde endret tro som følge av sykdommen, og tre av fem hadde bedt til Gud om helbredelse.

Tro og helse

Kreft og religiøsitet – en etterundersøkelse av pasienter med Hodgkins sykdom

Influensa

En ny influensapandemi er ventet. I verste fall kan den medføre henimot 30000 dødsfall her i landet. Kan dette unngås?

Fulminant influensapneumoni

Sykelighet og dødelighet ved pandemisk influensa i Norge

Moderne patologidiagnostikk

I serien om patologidiagnostikk presenteres i dette nummeret to artikler om påvisning av maligne celler i ascites og pleuravæske.

Pseudo-Meigs” syndrom

Serøse væsker

Lytt til pasienten!

Pasientene ønsker en lyttende og personlig lege. Gruppesamtaler med pasienter i allmennpraksis viser at legen må være årvåken og oppmerksom også på ikke-verbale signaler for å fange opp kritiske tilbakemeldinger fra pasienten.

Berre prat?

Hva er viktig for pasienten i møtet med allmennpraktikeren?

Pasienters ordvalg og uttrykksmåter om siste konsultasjon hos allmennpraktiker

Kan utviklingsvansker hos barn forutsis?

En metode for identifikasjon av utviklingsvansker er testet på 926 barn som er fulgt til fire års alder. Metoden, som lett kunne brukes i klinisk arbeid, hadde en sensitivitet på 88% og en spesifisitet på 93%. Med en forekomst på 32 tilfeller av funksjonshemning gir dette metoden en positiv prediktiv verdi på 31%.

Prediksjon av utviklingsvansker og funksjonshemning hos spedbarn

Anbefalte artikler