Omfattende om barnets to første leveår

Artikkel

Dette er en revidert og utvidet utgave av boken som første gang ble utgitt i 1991. Forfatterne er professorer i henholdsvis psykologi og pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og boken handler om barns utvikling. Spedbarnsalderen er definert som frem til to års alder, men forfatterne har også trukket inn fosterlivets og spedbarnsalderens betydning for tidlig og senere utvikling.

Boken er ment som en lærebok for profesjoner som har behov for å skaffe seg kunnskap om spedbarnsalderen. Som forfatterne selv påpeker, er hele boken aktuell for dem som studerer psykologi og pedagogikk på universitetsnivå, og de har selv foreslått utvalgte kapitler for andre faggrupper.

Boken tar først for seg kunnskap om motorisk, perseptuell, kognitiv, emosjonell, språklig og intellektuell utvikling samt samspill, samspillvansker og tilknytning. Egne kapitler omhandler identifisering av utviklingsavvik, barn med erkjent og økt risiko for utviklingsavvik samt betydning av familieforhold, dagomsorg, døgnplassering og tidlig erfaring for senere utvikling.

Barns oppvekstvilkår opptar oss alle, og mange aktører i samfunnsdebatten – fra den enkelte interesserte til politikere og fagfolk – har gjerne sterke oppfatninger om hva som er viktige premisser for en sunn utvikling uten å forsøke å dokumentere, eller verre, ved selektivt å velge referanser som støtter eget syn.

Boken er viktig fordi den belyser temaene på en grundig og systematisk måte og med en omfattende henvisning til vitenskapelig litteratur. Grundigheten er både dens styrke og svakhet. Detaljrikdommen gjør det vanskelig å holde tråden i lesingen, selv om detaljert beskrivelse av viktige studier er skilt ut i egne rammer og hvert kapittel avsluttes med en oppsummering. På den annen side er en slik grundighet nødvendig for å gi sentrale fagpersoner tilstrekkelig innsikt i hva vi har og ikke har kunnskap om.

Forfatterne har nedlagt et imponerende arbeid i denne boken som bør være en sentral referanse for leger og annet helsepersonell, pedagoger, psykologer og andre faggrupper som arbeider med, og mener de bør ha en begrunnet oppfatning om, barns oppvekstvilkår.

Trond Markestad

Raufoss kommunale legekontor

Anbefalte artikler