Kuusi MVI
Robertsen A
Kowalczyk M
Gabrielsen AM
Jacobsen D
Pytte M
Rygnestad T
Tølløfsrud PA
Kvittingen EA
Granum PE
Vøllo A
Holmaas G
Gilhus NE
Gjerde IO
Lund-Tønnessen S
Langørgen J
Jensen T
Jacobsen D
von der Lippe E
Heier MS
Selseth B
Jensen T
Jacobsen D
von der Lippe E
Yndestad M
Glomsaker T
Færden AE
Reiertsen O
Bjærke T
Edwin B
Næsgaard JM
Bakka A
Rosseland AR
Liberg J-P
Hovda KE
Nordby G
Jacobsen D
Hovda KE
Liberg JP
Nordby G
Jacobsen D
Klovning A
Sandvik H
Straand J