Eksponeringskarakterisering i yrkesepidemiologiske undersøkelser

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Korrekt eksponeringskarakterisering er et viktig tema i forbindelse med yrkesepidemiologiske undersøkelser. Angivelserav eksponering i slike undersøkelser har som regel vært begrenset til om vedkommende har vært ansatt i spesiellebedrifter eller om det er sannsynlig at personen har vært i kontakt med spesielle agenser. I andre undersøkelser harman forsøkt å angi eksakte personlige eksponeringsnivåer basert på måledata. Den observerte sammenheng mellomeksponering og sykdom er sterkt avhengig av korrekt eksponeringskarakterisering. Mange måleresultater er ikkerepresentative for den samme gjennomsnittlige eksponering. En av grunnene til det er at forskjellige målestrategier harvært brukt i arbeidslivet, deriblant "verst mulig" prøvetaking. For å optimalisere presisjonen påeksponeringskarakteriseringen bør yrkeshygienikere med epidemiologisk kompetanse involveres fra planleggingen avstudien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media