Eksponeringskarakterisering i yrkesepidemiologiske undersøkelser

Svendsen K Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Korrekt eksponeringskarakterisering er et viktig tema i forbindelse med yrkesepidemiologiske undersøkelser. Angivelser av eksponering i slike undersøkelser har som regel vært begrenset til om vedkommende har vært ansatt i spesielle bedrifter eller om det er sannsynlig at personen har vært i kontakt med spesielle agenser. I andre undersøkelser har man forsøkt å angi eksakte personlige eksponeringsnivåer basert på måledata. Den observerte sammenheng mellom eksponering og sykdom er sterkt avhengig av korrekt eksponeringskarakterisering. Mange måleresultater er ikke representative for den samme gjennomsnittlige eksponering. En av grunnene til det er at forskjellige målestrategier har vært brukt i arbeidslivet, deriblant “verst mulig” prøvetaking. For å optimalisere presisjonen på eksponeringskarakteriseringen bør yrkeshygienikere med epidemiologisk kompetanse involveres fra planleggingen av studien.

Anbefalte artikler