Årsaker til og konsekvenser av mild hypertensjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Både genetiske og miljømessige faktorer bidrar til utvikling av hypertensjon, men fortsatt er den egentlige årsak tilsykdommen ikke klarlagt. Mild hypertensjon, definert som diastolisk blodtrykk på 90-100 mm Hg, oppfattes vanligvis ikkeå være behandlingstrengende. Også pasienter med et slikt lett forhøyet blodtrykk har tidlige tegn til organskade og øktkardiovaskulær dødelighet og sykelighet sammenliknet med normotensive. Antall personer med mild hypertensjon er langtstørre enn antallet med mer alvorlig hypertensjon. De fleste kardiovaskulære hendelser, dødelige og ikke-dødelige,forekommer derfor nettopp hos pasienter med mild hypertensjon. Av den grunn er det en stor medisinsk utfordring å finneadekvate tiltak som kan bedre utsiktene på lang sikt også for denne gruppen pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media