Årsaker til og konsekvenser av mild hypertensjon

Omvik P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Både genetiske og miljømessige faktorer bidrar til utvikling av hypertensjon, men fortsatt er den egentlige årsak til sykdommen ikke klarlagt. Mild hypertensjon, definert som diastolisk blodtrykk på 90-100 mm Hg, oppfattes vanligvis ikke å være behandlingstrengende. Også pasienter med et slikt lett forhøyet blodtrykk har tidlige tegn til organskade og økt kardiovaskulær dødelighet og sykelighet sammenliknet med normotensive. Antall personer med mild hypertensjon er langt større enn antallet med mer alvorlig hypertensjon. De fleste kardiovaskulære hendelser, dødelige og ikke-dødelige, forekommer derfor nettopp hos pasienter med mild hypertensjon. Av den grunn er det en stor medisinsk utfordring å finne adekvate tiltak som kan bedre utsiktene på lang sikt også for denne gruppen pasienter.

Anbefalte artikler