Rusmiddelmisbruk blant pasienter i en medisinsk avdeling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi har kartlagt rusmiddelmisbruken hos pasienter innlagt gjennom en seks-månedersperiode i Medisinsk avdeling,Lovisenberg Diakonale Sykehus. 11% av pasientene hadde et rusmiddelmisbruk der forholdet menn/kvinner var 2,3. Medianalder for rusmiddelmisbrukerne var 10-15 år lavere enn for ikke-misbrukere. Alkoholmisbruk dominerte hos begge kjønn,mens blandingsmisbruk var hyppigere blant menn. Selv om alle allmennlegene i sektoren kom i kontakt med pasienter medrusmiddelmisbruk, syntes få leger at disse utgjorde noe vesentlig problem i deres praksis. Kun sju av 54 medisinskesykehusavdelinger hadde de siste 25 år utført en tilsvarende systematisk undersøkelse av rusmiddelmisbruken blantinnlagte pasienter. Vi vil gå gjennom våre rutiner for å få til bedre samhandling med sosialkontorene i vår sektor. Ettettere samarbeid mellom sykehus og annet helsepersonell vil bidra til bedre behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media