Rusmiddelmisbruk blant pasienter i en medisinsk avdeling

Iversen PO, Thelle A, Mosvold J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi har kartlagt rusmiddelmisbruken hos pasienter innlagt gjennom en seks-månedersperiode i Medisinsk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. 11% av pasientene hadde et rusmiddelmisbruk der forholdet menn/kvinner var 2,3. Median alder for rusmiddelmisbrukerne var 10-15 år lavere enn for ikke-misbrukere. Alkoholmisbruk dominerte hos begge kjønn, mens blandingsmisbruk var hyppigere blant menn. Selv om alle allmennlegene i sektoren kom i kontakt med pasienter med rusmiddelmisbruk, syntes få leger at disse utgjorde noe vesentlig problem i deres praksis. Kun sju av 54 medisinske sykehusavdelinger hadde de siste 25 år utført en tilsvarende systematisk undersøkelse av rusmiddelmisbruken blant innlagte pasienter. Vi vil gå gjennom våre rutiner for å få til bedre samhandling med sosialkontorene i vår sektor. Et tettere samarbeid mellom sykehus og annet helsepersonell vil bidra til bedre behandling.

Anbefalte artikler