Amfetaminforgiftning

Robertsen A, Kowalczyk M, Gabrielsen AM, Jacobsen D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fem pasienter med ulike komplikasjoner etter amfetaminforgiftning presenteres. To pasienter døde; én med disseminert intravaskulær koagulasjon og sirkulasjonskollaps, én med uttalt rabdomyolyse og iskemisk tarmskade. Av de øvrige tre pasienter utviklet én psykose, hypertermi og rabdomyolyse, én sjokklunge (akutt lungesviktsyndrom) og én perikarditt. Virkningsmekanismene til amfetamin beskrives, og mekanismene bak de ulike komplikasjonene drøftes sammen med diagnostikk og behandling ved amfetaminforgiftning. Behandlingen er symptomatisk og særlig rettet mot kardiovaskulære komplikasjoner, hypertermi, rabdomyolyse og nyresvikt.

Anbefalte artikler