Amfetaminforgiftning

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fem pasienter med ulike komplikasjoner etter amfetaminforgiftning presenteres. To pasienter døde; én med disseminertintravaskulær koagulasjon og sirkulasjonskollaps, én med uttalt rabdomyolyse og iskemisk tarmskade. Av de øvrige trepasienter utviklet én psykose, hypertermi og rabdomyolyse, én sjokklunge (akutt lungesviktsyndrom) og én perikarditt.Virkningsmekanismene til amfetamin beskrives, og mekanismene bak de ulike komplikasjonene drøftes sammen meddiagnostikk og behandling ved amfetaminforgiftning. Behandlingen er symptomatisk og særlig rettet mot kardiovaskulærekomplikasjoner, hypertermi, rabdomyolyse og nyresvikt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media