HOT-studien

Klovning A, Sandvik H, Straand J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Har Hypertension Optimal Treatment (HOT)-studien vist at vi bør legge om behandlingen av våre blodtrykkspasienter slik at det diastoliske måltrykket senkes fra 90 til 80 (eller 83) mmHg? Vi er bekymret for at HOT-studien blir misbrukt til å begrunne en omlegging av etablert behandlingsstrategi ved essensiell hypertensjon.

Anbefalte artikler