Bakteriemi ved granulocytopeni - mikrobiologi og empirisk antibiotikabehandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Mikrobiologi og antibiotikabehandling ved 84 episoder med dokumentert bakteriemi ved alvorlig nøytropeni vedHematologisk seksjon, Regionsykehuset i Trondheim, ble gjennomgått retrospektivt for perioden 1990-95. Gramnegativebakterier utgjorde 54% av blodkulturisolatene. Alle var følsomme for aminoglykosider, og nesten alle for ceftazidim ogimipenem. Resistensmønsteret vurderes som gunstig sammenliknet med andre land. Penicillin/aminoglykosid ble brukt sominitialbehandling ved 43% av episodene. Bare 15% av pasientene som fikk penicillin/aminoglykosid, hadde infeksjon medpenicillinfølsomme mikrober. Kun 2% av pasienter med gramnegativ infeksjon fikk initial behandling med to synergistiskvirkende effektive medikamenter. Initial empirisk antibiotikabehandling ble endret ved 52% av episodene.Infeksjonsdødeligheten for leukemipasienter med bakteriemi var 8%. Pasienter som døde hadde oftest terminal leukemi.Gjennombruddsinfeksjoner med Stenotrophomonas maltophilia og Pseudomonas aeruginosa forårsaket 50% av alle dødeligeinfeksjoner. Ingen pasienter døde under penicillin-/aminoglykosidbehandling av initial bakteriemi medpenicillinresistente mikrober. Vi tror at våre lokale mikrobiologiske forhold stadig er slik at fordelene ved å brukepenicillin/aminoglykosid som initial empirisk behandling ved feber med ukjent utgangspunkt og granulocytopeni, erstørre enn ulempene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media