Sårbotulisme ved heroinmisbruk

Holmaas G, Gilhus NE, Gjerde IO, Lund-Tønnessen S, Langørgen J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Botulisme er en livstruende, sjelden sykdom som oftest skyldes botulinumtoksin produsert av Clostridium botulinum i mat. Vi refererer et tilfelle av sårbotulisme hos en 29 år gammel mannlig heroinmisbruker som ble innlagt i Haukeland Sykehus med svelge- og talevansker, dobbeltsyn og uttalt proksimal muskelsvakhet. Han fikk senere respirasjonsstans og trengte respiratorstøtte i to uker. Klinisk undersøkelse viste proksimale lammelser og autonome funn som gav mistanke om botulisme. Neurofysiologiske undersøkelser støttet diagnosen.

Pasienten hadde ikke spist suspekt kontaminert mat i tiden før han ble syk. Intravenøse heroininjeksjoner og multiple sår gjorde direkte kontaminering med Cbotulinum mulig. Pasientens manglende gastrointestinale symptomer og forholdsvis langtrukne sykdomsutvikling var forenlig med sårbotulisme. Påvisning av botulinumtoksin i serum og dyrking av Cbotulinum fra sårsekret lyktes ikke. Behandling med antibiotika og botulinumantitoksin ble iverksatt. Pasienten kom seg gradvis og var nærmest fullt restituert etter ti uker.

Tidlig diagnose, prøvetaking og behandling er viktig ved botulisme. Mikrobiologiske og toksikologiske prøver tar tid, og behandling må derfor iverksettes før svar foreligger. Sårbotulisme er tidligere ikke rapportert i Norge.

Anbefalte artikler