Sårbotulisme ved heroinmisbruk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Botulisme er en livstruende, sjelden sykdom som oftest skyldes botulinumtoksin produsert av Clostridium botulinum imat. Vi refererer et tilfelle av sårbotulisme hos en 29 år gammel mannlig heroinmisbruker som ble innlagt i HaukelandSykehus med svelge- og talevansker, dobbeltsyn og uttalt proksimal muskelsvakhet. Han fikk senere respirasjonsstans ogtrengte respiratorstøtte i to uker. Klinisk undersøkelse viste proksimale lammelser og autonome funn som gav mistankeom botulisme. Neurofysiologiske undersøkelser støttet diagnosen.

  Pasienten hadde ikke spist suspekt kontaminert mat i tiden før han ble syk. Intravenøse heroininjeksjoner ogmultiple sår gjorde direkte kontaminering med Cbotulinum mulig. Pasientens manglende gastrointestinale symptomer ogforholdsvis langtrukne sykdomsutvikling var forenlig med sårbotulisme. Påvisning av botulinumtoksin i serum og dyrkingav Cbotulinum fra sårsekret lyktes ikke. Behandling med antibiotika og botulinumantitoksin ble iverksatt. Pasienten komseg gradvis og var nærmest fullt restituert etter ti uker.

  Tidlig diagnose, prøvetaking og behandling er viktig ved botulisme. Mikrobiologiske og toksikologiske prøver tartid, og behandling må derfor iverksettes før svar foreligger. Sårbotulisme er tidligere ikke rapportert i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media