Botulisme etter inntak av rakefisk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi beskriver et tilfelle av botulisme etter inntak av hjemmeprodusert rakefisk. Sju personer spiste av fisk fra sammebutt, men kun to utviklet symptomer. En samleprøve fra tre av de gjenværende rakefiskene inneholdt små til moderatemengder botulinumtoksin E og hadde et saltinnhold på 3,6%. pH var 5,6. Toksin kunne ikke påvises i pasientens serum.Pasienten ble behandlet med antitoksin, og det tilkom ingen forverring av de neurologiske utfallene etter det, men hanhadde synsforstyrrelser i over et halvt år etter utskrivningen. Fisken ble under den første delen av rakingen lagretved 13 °C. Den høye temperaturen kombinert med en lav saltkonsentrasjon kunne forklare at det ble dannettoksin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media