Gammahydroksybutyrat - endogen substans og rusmiddel

Hovda KE, Liberg JP, Nordby G, Jacobsen D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Gammahydroksybutyrat (GHB) er en endogen substans som i midten av 1960-årene ble fremstilt syntetisk til bruk som anestesimiddel. Det har også vært brukt i behandlingen av narkolepsi og alkoholisme. De siste årene er stoffet i økende grad blitt misbrukt som euforisk stimulant og sedativum, og som anabolt middel blant kroppsbyggere. Bivirkningene er omfattende - fra lett hypotoni og somnolens, til bradykardi, hallusinasjon, respirasjonsstans og koma. En av årsakene til det økende misbruket ser ut til å være den svært enkle syntesen av stoffet. I denne artikkelen gjennomgås de ulike effektene sammen med en presentasjon av tre pasienter.

Anbefalte artikler