Laparoskopisk kolorektalkirurgi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I femårsperioden 1993-97 ble 49 pasienter (29 kvinner og 20 menn) ved Sentralsykehuset i Akershus operert med tilsammen 51 laparoskopiske eller laparoskopisk assisterte inngrep på colon/rectum. Fem inngrep ble konvertert til åpenkirurgi, slik at 46 inngrep på colon/rectum er gjennomført laparoskopisk eller laparoskopisk assistert. Median alderfor pasientene var 67 år (20-88 år). Det ble gjennomført anleggelse av avlastende sigmoideostomi (n = 17),colonreseksjon (n = 15), rektopeksi (n = 6), tilbakelegging av stomi(n = 4), abdominoperineal reseksjon(n = 3) ogtarmsutur (n = 1). Åtte av tarmreseksjonene ble utført pga. malign tumor. Operasjonstiden for disse var median 112minutter (38-293 minutter) og liggetiden åtte dager (2-40 dager). 13 pasienter (28%) fikk til sammen 19 komplikasjoner.Én pasient døde og fire ble reoperert.

  Slike innledende erfaringer viser at de fleste standardinngrep på colon/rectum er mulige å gjennomførelaparoskopisk. Et godt organisert, erfarent operasjonsteam med moderne laparoskopisk utstyr er essensielt for å kunneutføre denne type kirurgi. Prospektive, randomiserte studier må gjennomføres for at den laparoskopiske teknikk skalfinne sin plass i kolorektalkirurgien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media