Allmennpraktikere fikk "praktisere" på Internett

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

Under primærmedisinsk uke i slutten av oktober fikk vel 40 allmennpraktikere uten Internett-erfaring tilbud om en kort innføring i det nye mediet. Kursledere var Vegard Høgli og John Leer som ledet hver sin tre timers workshop. Det var omtrent like mange kvinner som menn som meldte seg til nybegynnerkurset.

11 PC-er stod til disposisjon for deltakerne som først fikk en kort gjennomgang i maskin-, modem- og programoppsett før de ble introdusert for e-post og Internett. Hovedpunktene var bruk av e-post og spesielt e-postvedlegg og søk på world wide web (spesielt Medline), men også de vanlige søkemotorene.

Kursleder John Leer forteller at det var stor aktivitet blant deltakerne og at de fikk mange spørsmål.

- Jeg var ganske “grønn” når det gjaldt Internett, men nå vurderer jeg å kjøpe ny PC, forteller allmennlege Ragnar Vie ved Slettebakken legesenter på Nesttun utenfor Bergen.

Leer har laget en disposisjon for kurset som kan være nyttig for andre nybegynnere, som det er lenke til fra Legeforeningens Internett-sider: http://www.legeforeningen.no/yf/aplf/Workshop/innledning.htm

Interaktiv innføring i Internett

Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) har utarbeidet et opplæringstilbud som skal gi deltakerne informasjon om viktige kommunikasjonstjenester http://www.uio.no/sgml/usit/fint/norsk/

Opplegget kan gjennomføres som selvstudium, eller legge grunnlaget for studiegrupper, tradisjonelle kurs eller fjernundervisningsopplegg. I et selvstudium kan deltakerne lære å bruke tjenestene i omgivelser de kjenner fra før.

Målgruppen for kurset er brukere med tilkobling til UNINETT som har litt kjennskap til og interesse for datakommunikasjon. Tjenestene som gjennomgås er tilgjengelige for Macintosh-, PC-, UNIX-arbeidsstasjon- og terminalbrukere.

Den som gjennomgår hele opplæringsopplegget vil lære om nettverksterminologi, få forståelse for hvilke muligheter man har for meldingsformidling via datanettet ved å benytte elektronisk post, NetNews og informasjonssystemer. Man får også basiskunnskaper innen ressursdeling slik at man kan utnytte de mulighetene som ligger i fjerninnlogging, informasjonstjenesten, WWW og filoverføring.

Mulighetene for formidling, kommunikasjon, innsending av besvarelser m.m. gjør tjenestene egnet til å skape et felles læringsmiljø for lærere og deltakere fra ulike institusjoner og steder i landet.

Legeforeningens diskusjonsforum er nå åpent

Nettredaksjonen har nå åpnet (dvs. fjernet passordbeskyttelsen) for Legeforeningens diskusjonsforum. Hovedtema er innføringen av fastlegeordningen, og vi håper at flest mulig vil skrive inn sine synspunkter på denne. Det er også opprettet en egen informasjonsside om fastlegeordningen som ligger på Legeforeningens førsteside ().

Diskusjonsforum er selvsagt åpent for alle typer innlegg av interesse for norske leger. Skriv kort!

- Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler