Ecstasy - kult dop med senfølger?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) er et amfetaminderivat som første gang ble syntetisert i begynnelsen av detteårhundret. Fra opprinnelig å være et appetitthemmende middel er det blitt benyttet som et hjelpemid-del i psykoterapienog nå i bestemte ungdomsmiljøer som et rusmiddel. MDMA blir oftest assosiert med ecstasy, selv om ecstasy som regelogså inneholder andre amfetaminderivater. Ecstasybrukerne opplever eufori, økt energinivå og en bedret kommunikasjon,men ecstasy kan også gi utilsiktede virkninger som psykose, angst og depresjoner. Somatiske komplikasjoner avecstasybruk er hypertermi, kramper, rabdomyolyse, akutt nyresvikt og leverskader. Kunnskapen om langtidseffekter ogeventuelle skadevirkninger av stoffet er fortsatt mangelfull, selv om visse mønstre er i ferd med å avtegnes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media