Ecstasy - kult dop med senfølger?

Liberg J-P, Hovda KE, Nordby G, Jacobsen D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) er et amfetaminderivat som første gang ble syntetisert i begynnelsen av dette århundret. Fra opprinnelig å være et appetitthemmende middel er det blitt benyttet som et hjelpemid-del i psykoterapien og nå i bestemte ungdomsmiljøer som et rusmiddel. MDMA blir oftest assosiert med ecstasy, selv om ecstasy som regel også inneholder andre amfetaminderivater. Ecstasybrukerne opplever eufori, økt energinivå og en bedret kommunikasjon, men ecstasy kan også gi utilsiktede virkninger som psykose, angst og depresjoner. Somatiske komplikasjoner av ecstasybruk er hypertermi, kramper, rabdomyolyse, akutt nyresvikt og leverskader. Kunnskapen om langtidseffekter og eventuelle skadevirkninger av stoffet er fortsatt mangelfull, selv om visse mønstre er i ferd med å avtegnes.

Anbefalte artikler