Botulisme hos spedbarn

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Botulisme hos spedbarn er globalt sett den vanligste formen for botulisme. I Europa er det en sjelden sykdom og vårpasient, en tre måneder gammel gutt av norsk opprinnelse, er den første beskrevet i Norge.

  Etter å ha spist argentinsk honning utviklet pasienten en altomfattende blokkering av neuromuskulær ledning medblant annet obstipasjon, bulbære og perifere pareser og måtte respiratorbehandles. Elektromyografisk undersøkelse utenrepetitiv stimulering viste myopatiske trekk. Det ble påvist Clostridium botulinum type A-toksin i avføringen.

  Denne formen for botulisme sees hos barn under ett år og oppstår når sporer av C botulinum spirer, utvikler seg ogdanner botulinumtoksiner i tarmen. Den mest kjente smittekilden er honning. Norsk honning er i liten grad kontaminertmed C botulinum-sporer. Likevel bør foreldre frarådes å bruke honning i ernæringen til barn underett år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media