Botulisme hos spedbarn

Tølløfsrud PA, Kvittingen EA, Granum PE, Vøllo A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Botulisme hos spedbarn er globalt sett den vanligste formen for botulisme. I Europa er det en sjelden sykdom og vår pasient, en tre måneder gammel gutt av norsk opprinnelse, er den første beskrevet i Norge.

Etter å ha spist argentinsk honning utviklet pasienten en altomfattende blokkering av neuromuskulær ledning med blant annet obstipasjon, bulbære og perifere pareser og måtte respiratorbehandles. Elektromyografisk undersøkelse uten repetitiv stimulering viste myopatiske trekk. Det ble påvist Clostridium botulinum type A-toksin i avføringen.

Denne formen for botulisme sees hos barn under ett år og oppstår når sporer av C botulinum spirer, utvikler seg og danner botulinumtoksiner i tarmen. Den mest kjente smittekilden er honning. Norsk honning er i liten grad kontaminert med C botulinum-sporer. Likevel bør foreldre frarådes å bruke honning i ernæringen til barn underett år.

Anbefalte artikler