Klinisk sårbotulisme hos sprøytenarkomane

Jensen T, Jacobsen D, von der Lippe E, Heier MS, Selseth B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sårbotulisme blant sprøytenarkomane er siden 1988 blitt en stadig vanligere årsak til botulisme i USA. I California ble det i perioden 1988-95 rapportert 46 tilfeller blant narkomane som injiserer heroin subkutant eller intramuskulært. I Norge skyldtes alle rapporterte tilfeller av botulisme frem til 1996 matbåren forgiftning. I 1997 ble det for første gang rapportert sårbotulisme; ett tilfelle i Bergen og to tilfeller i Oslo, alle blant sprøytenarkomane. De to tilfellene i Oslo beskrives. Neurofysiologiske funn og aktuelle differensialdiagnoser diskuteres.

Anbefalte artikler