Klinisk sårbotulisme hos sprøytenarkomane

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sårbotulisme blant sprøytenarkomane er siden 1988 blitt en stadig vanligere årsak til botulisme i USA. I California bledet i perioden 1988-95 rapportert 46 tilfeller blant narkomane som injiserer heroin subkutant eller intramuskulært. INorge skyldtes alle rapporterte tilfeller av botulisme frem til 1996 matbåren forgiftning. I 1997 ble det for førstegang rapportert sårbotulisme; ett tilfelle i Bergen og to tilfeller i Oslo, alle blant sprøytenarkomane. De totilfellene i Oslo beskrives. Neurofysiologiske funn og aktuelle differensialdiagnoser diskuteres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media