Brekke M
Hjortdahl P
Thelle DS
Celius EG
Heldal E
Joner G
Kvien TK
Jenum AK
Stensvold I
Bjartveit K
Thelle DS
Hjermann I
Jenum AK
Thelle DS
Stensvold I
Hjermann I
Steihaug S
Nafstad P
Vikse R
Beier RM
Tangen T
Gjerden P
Engelstad KS
Pettersen G
Slørdal L
Barregård L
Ellingsen D
Alexander J
Thomassen Y
Aaseth J
Grünfeld B
Noreik K
Sivertsen EA
Myhre AK
Berntzen K
Selvaag E
Normann EK
Ruud B
Borgen G