Dersom du er fattig, hjelper det mindre å ha gode helsevanar

Lilleholt O Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Korte tilvisingar til litteratur om fattigdom og helse med utgangspunkt i helsetenesteforsking inspirert av Townsend & Davidsons Inequalities in health frå 1982.

Anbefalte artikler