Klassifikasjonsliste av anogenitale funn

Myhre AK, Berntzen K, Selvaag E, Normann EK, Ruud B, Borgen G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Utredningen av antatt seksuelt misbrukte barn er et teamarbeid hvor barnelegen ofte spiller en sentral rolle. I forhold til rettsvesenet er legens mandat primært å vurdere anatomiske, mikrobiologiske og rettsmedisinske funn. For å kvalitetssikre det diagnostiske arbeidet dannet norske barneleger i 1995 Faglig Forum. Faglig Forum har på grunnlag av eksisterende litteratur og erfaringer utarbeidet en klassifikasjonsliste av anogenitale funn, som presenteres her. Funnene er inndelt i fem klasser, hvor klasse 1 er de helt normale og klasse 2 representerer de uspesifikke funn. Klassene blir så økende prediktive i forhold til penetrerende traume mot anogenitalregionen. Da vår kunnskap om anogenital anatomi hos ikke-misbrukte barn er begrenset, vil en slik liste kreve kontinuerlig oppdatering.

Anbefalte artikler