Regionale forskjeller i forekomst av lårhalsbrudd i Norge

Bulajic-Kopjar M, Wiik J, Nordhagen R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Undersøkelser med utgangspunkt i data fra slutten av 1970-tallet indikerte betydelige geografiske forskjeller i insidens av lårhalsbrudd i Norge. I denne artikkelen benytter vi data om forekomst av lårhalsbrudd fra 1994 og 1995 og har analysert alders- og kjønnsstandardiserte regionale rater i forekomsten av lårhalsbrudd i aldersgruppen 65 år og eldre.

I løpet av toårsperioden 1994-95 ble det registrert 16779 nye lårhalsbrudd blant personer i aldersgruppen 65 år og eldre, hvilket gir en insidens på omtrent 12 per 1 000. Standardiserte insidensrater varierte fra ni per 1 000 i Finnmark til 15 per 1 000 i Oslo. Det er et klart geografisk mønster i forekomstratene. De høyeste ratene finnes i Oslo og i fylkene i sør og sørøst. Sammenliknet med data fra 1978-79 har forskjellene mellom fylkene avtatt.

Anbefalte artikler