Straffedømte sedelighetsovergripere

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  332 personer som i 1987 fikk en reaksjon for sedelighetsforbrytelse kunne enten følges i fem år i frihet eller til dehadde tilbakefall til sedelighetsforbrytelse på et tidligere tidspunkt.

  82 (24,7%) falt tilbake til nye lovovertredelser i observasjonstiden. Tilbakefall til sedelighetskriminalitetutgjorde en tredel (8,4%).

  Tilbakefallsfrekvensen var høyest blant voldtektsutøverne, mens hyppigheten av tilbakefall tilsedelighetsforbrytelse var ikke signifikant forskjellig mellom de tre undergruppene av sedelighetsdømte(barneovergriperne, voldtektsutøverne og andre sedelighetsforbrytere). Registrert sedelighetsreaksjon før 1987 ogutuktig handling og utuktig atferd registrert i 1987 ble funnet å være signifikant korrelert til sedelighetsresidivetter 1987.

  Problemene med vurdering av behandlingseffekt overfor gruppen blir drøftet. Lang observasjonstid i frihet ernødvendig for å angi tilbakefallsrisikoen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media