Straffedømte sedelighetsovergripere

Grünfeld B, Noreik K, Sivertsen EA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


332 personer som i 1987 fikk en reaksjon for sedelighetsforbrytelse kunne enten følges i fem år i frihet eller til de hadde tilbakefall til sedelighetsforbrytelse på et tidligere tidspunkt.

82 (24,7%) falt tilbake til nye lovovertredelser i observasjonstiden. Tilbakefall til sedelighetskriminalitet utgjorde en tredel (8,4%).

Tilbakefallsfrekvensen var høyest blant voldtektsutøverne, mens hyppigheten av tilbakefall til sedelighetsforbrytelse var ikke signifikant forskjellig mellom de tre undergruppene av sedelighetsdømte (barneovergriperne, voldtektsutøverne og andre sedelighetsforbrytere). Registrert sedelighetsreaksjon før 1987 og utuktig handling og utuktig atferd registrert i 1987 ble funnet å være signifikant korrelert til sedelighetsresidiv etter 1987.

Problemene med vurdering av behandlingseffekt overfor gruppen blir drøftet. Lang observasjonstid i frihet er nødvendig for å angi tilbakefallsrisikoen.

Anbefalte artikler