Fordeling av velstand er fordeling av helse

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ulikheter i levekår mellom områder og innen områder avspeiler seg i ulikheter når det gjelder sykelighet og dødelighet.I artikkelen drøftes denne sammenhengen, og det vises til forskjellige forklaringsmodeller for hvorfor det forholderseg slik og til aktuell forskning omkring disse. Forfatteren tar for seg særtrekk ved storbybefolkningenshelseulikheter og belyser disse ved eksempler fra Oslo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media