Lårhalsbrudd i Nord-Trøndelag 1988-95

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Lårhalsbrudd forekommer hyppig hos eldre, og behandling, pleie og rehabilitering krever mye ressurser. Tidligereundersøkelser har vist store geografiske forskjeller, med høyere insidens av lårhalsbrudd i Oslo enn i Troms. Denårlige insidensen for førstegangsinnleggelser av pasienter over 50 år med denne bruddtypen registrert i Nord-Trøndelagfylke ved hjelp av sykehusenes EDB-registre var 583 per 100000 innbyggere. Dette er omtrent den samme forekomst som iTroms og betydelig lavere enn i Oslo. Antall brudd var nesten dobbelt så høyt i desember og januar sammenliknet medjuni og juli. Denne undersøkelsen var ikke lagt opp til å forklare slike sesongvariasjoner, men noe av forklaringen kanvære at det er mindre risikofylt for eldre å ferdes når det er godt lys både ute og inne. Snø og is på veier og fortauom vinteren og dermed økt fallrisiko kan sannsynligvis også være en medvirkende årsak. Målrettet forebyggende innsats ikommunene kan sannsynligvis redusere forekomsten av lårhalsbrudd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media