Antikolinerge antiparkinsonmedikamenters kliniske farmakologi

Gjerden P, Slørdal L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Antikolinerge antiparkinsonmidler brukes i dag primært for å behandle neuroleptikainduserte ekstrapyramidale bivirkninger. Orfenadrin dominerer dette markedet i Norge. En mulig årsak kan være at medikamentet er blitt antatt å ha mindre misbrukspotensial enn de andre medikamentene i denne gruppen.

Det finnes mange rapporter om dødsfall knyttet til overdoser av orfenadrin i litteraturen. Medikamentets terapeutiske indeks er relativt lav. Overdoser affiserer flere organsystemer, og symptomene utvikler seg raskt. Det finnes ingen spesifikk og effektiv behandling for orfenadrinintoksikasjoner. Orfenadrin har i tillegg farmakokinetiske egenskaper som må antas å kunne komplisere den kliniske bruken ytterligere.

For de to andre medikamentene i denne gruppen, biperiden og benztropin, er toksisiteten knyttet til deres antikolinerge egenskaper. Vi har ikke funnet beskrivelser av dødsfall knyttet til overdoser av biperiden i tilgjengelig litteratur. Det finnes et lite antall beskrivelser av dødsfall etter overdoser av benztropin. Verken biperiden eller benztropin synes å ha vært gjenstand for farmakokinetiske studier, og særlig benztropin er mangelfullt beskrevet.

Den relativt omfattende bruken av orfenadrin bør begrenses.

Anbefalte artikler