Helse og levekår hos eldre generelt og eldre leger spesielt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Eldres helse og levekår i Norden har i økende grad vært et tema, både i større befolkningsundersøkelser og i spesielleprosjekter. Vi gir en oversikt over feltet, basert på aktuell litteratur, og ser til slutt på om eldre leger skillerseg fra befolkningen ellers når det gjelder helse og velvære.

  Sykelighet og helseplager er mer utbredt i lavere sosiale lag, også blant eldre, mens høy disponibel inntekt, formueog gode boligforhold gjerne er forbundet med bedre helse. Tidligere betydelige forskjeller i helse og velvære mellomeldre og yngre jevner seg derfor ut som følge av en relativ bedring i de eldres økonomi.

  Leger har lavere dødelighet enn de fleste andre yrkesgrupper, og de har god anledning til å fortsette sinyrkesaktivitet utover den vanlige pensjonsalder. Eldre legers subjektive velvære er bedre enn det subjektive velvære ibefolkningen ellers. De pensjonerte legene synes å være blant de best stilte pensjonistene i vårt samfunn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media