Tidsskriftet tilpasses tiden og fremtiden

Nylenna M Om forfatteren
Artikkel


Langsiktig planlegging handler ikke om de avgjørelser vi skal ta i fremtiden, men om fremtiden til de avgjørelser vi tar i dag, heter det. Også i Tidsskriftets redaksjon planlegger vi for tiden som ligger foran oss. Mens forandringene ved forrige årsskifte var synlige i form av nye seksjoner og endret layout, har forandringene denne gangen vesentlig skjedd bak kulissene og er derfor mindre åpenbare. På bakgrunn av Tidsskriftets hovedoppgaver og fremtidige utfordringer er redaksjonen nå inndelt i fire seksjoner.

Medisin. Tidsskrift for Den norske lægeforening er først og fremst et medisinsk-vitenskapelig tidsskrift, og vår hovedoppgave er faglig vedlikehold for norske leger. Dette skjer hovedsakelig gjennom de originalartikler og oversiktsartikler vi får tilsendt spontant, men også gjennom bestilte redaksjonelle artikler. Kvaliteten på dette stoffet sikres av redaksjonens egne fagredaktører samt et stort nettverk av eksterne medarbeidere. 1. februar tiltrer Pål Gulbrandsen (side 120) en nyopprettet stilling som medisinsk redaktør med ansvar for denne virksomheten. Målet er å ivareta Tidsskriftets lange tradisjoner som den viktigste faglige informasjonskanal til landets leger. Samtidig vil vi videreutvikle Tidsskriftets rolle som debattforum og møtested for faglig meningsutveksling. Vi mottar med glede manuskripter fra alle felter innen medisinen - i vid forstand - til vurdering, og kan love en grundig faglig og redaksjonell gjennomgang av manuskriptet samt mange og interesserte lesere for de artikler som aksepteres for publisering.

Nyheter. Nyheter og reportasjer i journalistisk form er et relativt nytt satsingsområde i Tidsskriftets 118-årige historie. Nyhetsredaktør Nina Husom har allerede ledet dette arbeidet i ett år, og tilbakemeldingene fra leserne er positive. Både biomedisinske, helsepolitiske og foreningsrelaterte emner dekkes gjennom intervjuer, reportasjer og nyhetsnotiser, og vi mottar også på dette feltet gjerne ideer og tips fra leserne.

Produksjon. Tidsskriftets ry som et gjennomført kvalitetsprodukt av høy teknisk og redaksjonell standard må ivaretas hver tiende dag. Redaksjonssjef Aagot Somdalen leder arbeidet med produksjon og kvalitetssikring. Det innebærer blant annet at alle tidsfrister overholdes, at språket er klart og gjennomarbeidet og at layouten er ryddig og tiltalende.

Internett. Tidsskriftet har allerede to års erfaring med en egen Internett-utgave. Fra årsskiftet oppretter Den norske lægeforening en egen nettredaksjon med ansvar for så vel Tidsskriftets elektroniske utgave som foreningens øvrige aktiviteter på nettet (se side 117). Nettredaktør Grete Strand skal samordne de ulike elektroniske aktivitetene.

Tidsskriftet vårt

Langt færre nordmenn enn tidligere omtaler nå norsk helsevesen som “helsevesenet vårt”. Den synkende følelsen av felles ansvar og forpliktelser skaper en distanse som formodentlig er en av flere grunner til den uro og krisestemning som har oppstått i flere deler av helsetjenesten.

Det er et overordnet mål for oss at norske leger fortsatt skal ha en eiendomsfølelse overfor Tidsskrift for Den norske lægeforening og betegne det som “Tidsskriftet vårt”. Dette stiller store krav til redaksjonens evne til å lytte til leserne og til å ivareta legenes behov for instruksjon, informasjon, debatt og oppmuntring. Samtidig forutsetter det aktivt tilbakespill til oss i form av ris og ros.

Tidsskriftet går inn i det nye året og inn i fremtiden med forventning og optimisme.

Godt nytt år!

Magne Nylenna

Anbefalte artikler