Regionale ulikheter i sykdomsrisiko i Oslo

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Dødeligheten i Oslo har alltid ligget høyt etter nasjonal målestokk, men det er også store og vedvarende regionaleforskjeller i samlet dødelighet av alle årsaker i Oslo. Vi har vurdert de regionale forskjeller i risikofaktorer forhjerte- og karsykdom innen Oslo ved analyse av data fra 40-åringsundersøkelsen i regi av Oslo helseråd fra årene1985-88. Oslos bydeler ble delt i fire regioner med sosioøkonomiske fellestrekk etter sentrum-periferi-akse ogøst-vest-grenser. Totalt 14220 personer ble undersøkt. Alle undersøkte risikofaktorer viste en klar øst-vest-gradientfor begge kjønn. Andel dagligrøykere varierte fra ca. 29% i ytre vest til ca. 49% i indre øst hos begge kjønn. For deøvrige risikofaktorene var de regionale forskjeller særlig store for kvinner. Andel fysisk inaktive kvinner var 27% iindre øst, mot 17% i ytre vest, andel med kroppsmasseindeks over 30 var 8,8% mot 2,8%, andel med totalkolesterolverdi>= 7 mmol/l, triglyseridverdi >= 2,5 mmol/l, systolisk blodtrykk >= 140 mm eller diastolisk blodtrykk >= 90mm nesten dobbelt så høy i indre øst sammenliknet med ytre vest. Koronarsykdom ble knapt rapportert av de fremmøtte frade vestlige regioner. Prevalensen av diabetes og blodtrykksbehandling var for begge kjønn omtrent dobbelt så høy iindre øst som i ytre vest.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media