Forskjeller i sykelighet mellom indre øst og ytre vest i Oslo

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Innbyggernes levekår varierer svært mellom ulike deler av Oslo, og aldersjustert dødelighet viser en parallellvariasjon. Vi ønsket å vite mer om variasjoner i sykelighet. Vi valgte derfor ut det "dårligste" og det "beste" områdetav byen, og ved hjelp av eksisterende byomfattende registre har vi undersøkt hvordan de to områdene skiller seg frahverandre når et gjelder forekomsten av fire veldefinerte somatiske sykdommer. Vi fant økt forekomst av tuberkulose idet mest depriverte området, mens type 1-diabetes mellitus hos barn forekom hyppigst i det mest velstående området. Formultippel sklerose og reumatoid artritt kunne vi ikke påvise ulikheter i forekomst mellom områdene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media