Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Brev til redaktøren

Ola Dale
Pål Klepstad
Torkjel Tveita
Just Thoner
Petter C. Borchgrevink

Rettelse

Torunn Alberg
Øyunn Holen
Hege Salvesen Blix
Morten Lindbæk
Horst Bentele
Hanne Merete Eriksen

Kommentar og debatt

Jan Ivar Røssberg
Ole A. Andreassen
Stein Opjordsmoen Ilner
Torben Wisborg
Ingrid Petrikke Olsen
Oddvar Kvalsvik
Knut Trygve Jenssen
Margit Steinholt
Hilde Engjom
Ellen Annexstad
Knut-Erling Moksnes
Ruth Abraham
Barbro Kvaal
Bjørn Hofmann
Ketil Slagstad
Lise Lund Håheim
Anne Karin Lindahl

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Intervju

Originalartikkel

Elisabeth Gjerberg
Lillian Lillemoen
Kristin Weaver
Reidar Pedersen
Reidun Førde

Klinisk oversikt

Morten I. Lossius
Kristin Å. Alfstad
Kari M. Aaberg
Karl O. Nakken

Medisinen i bilder

Ida Solberg Svenne
Åse Tangerud
Lars Heggelund

Noe å lære av

Martin Prøven Bogsrud
Asgeir Græsdal
Kjetil Retterstøl
Kirsten B. Holven

Kronikk

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Berit Nordstrand

Legelivet

Kristin Viste
Tor Flørenes
Lars Erik Staxrud
Otto Sundhagen
Steinar Karlsen
Andries Kroese
Hans Olav Myhre
Hans Olav Tungesvik

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Julie Kalveland
Julie Kalveland
Lisbet T. Kongsvik
Kathrine Bjørgo

Gjesteskribent