Annonse
Annonse

Satt på prøve

Are Brean Om forfatteren
https://tidsskriftet.no/sites/default/files/styles/tidsskriftet-third-column/public/2017--T-12-12-Brean-Led.jpg

24. mars 2017 kl 0900 setter alle sisteårs medisinstudenter i Norge seg ned samtidig. Da skal de for første gang gjennomføre en felles nasjonal prøve. Prøven er et pilotprosjekt, ikke en eksamen, og arrangeres i samarbeid mellom de fire medisinske fakultetene. Studentene skal testes i klinisk resonnement ved å besvare 120 spørsmål innen sentrale områder av medisinen.

Poenget med prøven er å sammenligne studiestedene og avdekke eventuelle svakheter ved de enkelte utdanningene. Dessuten skal hver student få skriftlig tilbakemelding på sin egen prestasjon, sammenlignet med gjennomsnittet både ved fakultetet og i hele landet. Begge deler er viktig. For selv om fakultetene har ulike regionale utdanningsprofiler, bør pasientene kunne forvente samme kjernekunnskap uansett hvor i landet legen er utdannet. Lykke til på prøven!

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse