Glimrende bok om EKG og arytmier

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hegbom, Finn

  Steen, Torkel

  Hjertearytmier

  Klinikk, EKG og behandling. 338 s, tab, ill. Jar: Finn Hegbom, 2016. Pris NOK 390

  ISBN 978-82-303-3254-2

  Dette er en perle om hjertearytmier! Begge forfatterne har lang klinisk erfaring fra Oslo universitetssykehus, og sammen med syv kolleger har de på 335 sider maktet å samle en imponerende mengde fakta og gode kliniske anbefalinger om EKG-analyser og behandling av arytmier.

  Utgivelsen er i et hendig format som lett passer i lommen på en legefrakk. Den inneholder gode og illustrerende figurer som i hovedsak er hentet fra forfatternes egne kliniske hverdager. Boken dekker det meste av EKG-analyse, arytmidiagnostikk og behandling ved arytmier hos idrettsutøvere, synkope, genetiske arytmisyndromer og plutselig død. I tillegg tar forfatterne for seg arytmier på intensiv avdelinger, arytmier hos gravide og hos pasienter med medfødte hjertefeil, og pasienter med ablasjon.

  For spesielt interesserte er det flere nyttige tillegg om tolkning av mutasjoner, og ulike kriterier (Arytmogen kardiomyopati i høyre ventrikkel og ICD-implantasjon) samt beskrivende teknikk for pacemakerimplantasjon og gode råd for programmering og finjustering av pacemakere.

  Hjertearytmier vil være til stor generell nytte for medisinstudenter, leger i spesialisering innen indremedisin og hjertesykdommer, samt kardiologer. Den vil dessuten kunne bidra til at mange kardiologer får noen aha-opplevelser og får med seg flere nyttige kliniske tips i hverdagen. Den kan leses fra perm til perm for de som ønsker en grundig og generell oppfriskning, men egner seg også utmerket som oppslagsverk – for eksempel når man lurer på hvor i hjertet en ventrikulær ekstrasystole kommer fra, eller hvordan man skal tolke en vrien takyarytmi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media