Lite spiselig

Berit Nordstrand Om forfatteren

Svihus, Birger

Spiselig

En fortelling om maten og mennesket. 243 s, tab. Oslo: Aschehoug, 2016. Pris NOK 369

ISBN 978-82-03-29588-1

Spiselig henvender seg hovedsakelig til overvektige og lite fysisk aktive – med andre ord en ganske stor leserskare. Den omhandler hvordan matvalg påvirker miljøet og helsen, og forfatteren beskriver utfordringen vi har med å mette en raskt voksende befolkning og gir kostråd som skal ivareta bærekraft og helse. Budskapet spriker imidlertid, slik at i alle fall denne leseren sitter forvirret igjen.

Innledningsvis er forfatteren tydelig på at et plantebasert kosthold, kjøtt fra beitedyr og kortreist mat er mest bærekraftig, og at hverken bonden, jorden, plantene eller dyrene bør tynes til det ytterste for å skaffe nok og billig mat. Det er det lett å holde med ham i.

Forfatteren mener at det industrielle landbrukets metoder er overveiende positive, og avskriver økologisk landbruk uten å forklare hvorfor. Tar FN feil i sin rapport fra 2013 når de konkluderer med at verden bør legge om til økologisk jordbruk omgående, hvis en raskt voksende befolkning mettes på bærekraftig vis?

Det redegjøres godt for fysiologiske mekanismer bak smak, metthet, kaloriforbruk og vekt. Leseren kan dessverre villedes til å tro at moderne teknologi er forbeholdt et industrialisert jordbruk. Fremstillingen fortsetter med å bli noe ensidig når mer kunstgjødsel og sprøytemidler beskrives som en forutsetning for økte avlinger. Hvilke rapporter ligger til grunn?

Verdensrekorden på risavling per i dag innehas av den unge indiske økobonden Sumant Kumar. En av årsakene til imponerende rekordavlinger fri for kunstgjødsel og sprøyting er modernisering og nytenkning om plantemetoder for ris. Forfatteren kaller økobonden for «øko-Blitzer» og den økobevisste forbruker for villedet. Er Stortinget også villedet til sitt mål om 15 prosent forbruk av økologisk mat innen 2020?

Avslutningsvis oppfordres leseren til å spise kortreist mat og generelt velge et mer plantebasert kosthold og kjøtt fra beitedyr. Unngå siktet hvete, hvit ris, sukker og planteoljer. Gode råd som nok kan bedre både vekt og helse om du følger dem. Kabalen går imidlertid ikke opp, idet du da må handle lokalt av nettopp «øko-Blitzeren» for eksempel i jakten på kjøtt fra beitedyr.

Det er overraskende at et manus som tilsynelatende trakasserer produsenter og forbrukere av økologisk mat og lovpriser matkjemi og genetisk modifiserte organismer (GMO), bagatelliserer det industrielle jordbrukets konsekvenser. Det er ikke med på å skape en sunn offentlig debatt.

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Daniel Bieniek

Jeg har ikke selv lest boken og skal derfor ikke kommentere den, derimot er det nødvendig å påpeke enkelte andre forhold. Nordstrand hevder at verdensrekorden på risavling per i dag holdes av økobonden Sumant Kumar (1). Mer nøyaktig hevdes risavlingen å være på 22,4 tonn per hektar, men dette er ikke mulig: Den øvre grensen for avling dikteres av forholdet mellom solinnstråling og fotosyntesen i risplanten, gitt at næringstilgang, vann og alle andre innsatsfaktorer er ubegrenset.

Andreas Wahl Blomkvist

Det er synd, men ikke uventet, at Berit Nordstrand sin anmeldelse av Birger Svihus sin bok, Spiselig, tar form som et debattinnlegg (1). Det er gledelig at Daniel Bieniek tar seg tiden til rette opp i påstandene som fremmes av Nordstrand (2), som dessuten er nokså kjent for sin mer alternative og kontroversielle råd til ernæring og helse. Hun selger en rekke bøker som på flere måter står i motsetning til Svihus sin bok, og man kan spørre seg om det er snakk om en interessekonflikt her.

Anbefalte artikler