HPV-infeksjonens fremtid i svelget

Artikkel

Ellen Kvestad er ph.d. og spesialist i øre-nese-hals-sykdommer. Hun er overlege ved onkologisk seksjon, øre-nese-hals-avdelingen, Rikshospitalet.

 

Foto: Christian Tunge

Kan du fortelle om noe viktig som skjer i faget ditt for tiden?

Det foregår mye spennende forskning på infeksjon med humant papillomvirus (HPV) i hode-hals-onkologien nå.

Kreft i hode- og halsområdet forekommer relativt sjelden. Tobakk og alkohol har lenge vært kjente risikofaktorer for disse kreftformene. I de senere årene har forekomsten av hode-hals-kreft vært fallende, med unntak av svulster utgått fra slimhinnen i svelget (plateepitelkarsinom). Det rapporteres om økt forekomst av denne kreftformen samtidig fra flere land. Det skyldes økt forekomst av infeksjon med humant papillomvirus som forårsaker kreft i svelget. Denne forskningen har ført til at vi nå gjør HPV-analyse på alle vevsprøver fra svulster i svelget.

Studier har også vist økt overlevelse etter gjennomført behandling hos pasienter med HPV-positive svulster sammenliknet med svulster hvor HPV ikke blir funnet. I dag får alle pasienter med plateepitelkarsinom i svelget, uavhengig av svulstens HPV-status, den samme behandlingen. I fremtiden kan nye muligheter for både forebygging og behandling rettet direkte mot HPV-infeksjonen bli viktige.

Kan du anbefale en ny og interessant artikkel?

Tidsskriftet Oral Oncology hadde nylig en utgave som i sin helhet ble viet ulike aspekter HPV-infeksjon og hode-hals-kreft. I en oversiktsartikkel (1) gis det en kort oppsummering av ny kunnskap om HPV-infeksjon fra et epidemiologisk, klinisk og molekylærbiologisk perspektiv, samt forskningsspørsmål for fremtidige studier.

Foto: Christian Tunge

Hva er ditt favoritthjelpemiddel på jobb?

Jeg bruker ofte en app som henter Head & Neck TNM Staging. Den er et lett tilgjengelig oppslagsverk for TNM-klassifisering av svulster i hode-hals-området.

 

Anbefalte artikler