HPV-infeksjonens fremtid i svelget

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ellen Kvestad er ph.d. og spesialist i øre-nese-hals-sykdommer. Hun er overlege ved onkologisk seksjon, øre-nese-hals-avdelingen, Rikshospitalet.

  Kan du fortelle om noe viktig som skjer i faget ditt for tiden?

  Kan du fortelle om noe viktig som skjer i faget ditt for tiden?

  Det foregår mye spennende forskning på infeksjon med humant papillomvirus (HPV) i hode-hals-onkologien nå.

  Kreft i hode- og halsområdet forekommer relativt sjelden. Tobakk og alkohol har lenge vært kjente risikofaktorer for disse kreftformene. I de senere årene har forekomsten av hode-hals-kreft vært fallende, med unntak av svulster utgått fra slimhinnen i svelget (plateepitelkarsinom). Det rapporteres om økt forekomst av denne kreftformen samtidig fra flere land. Det skyldes økt forekomst av infeksjon med humant papillomvirus som forårsaker kreft i svelget. Denne forskningen har ført til at vi nå gjør HPV-analyse på alle vevsprøver fra svulster i svelget.

  Studier har også vist økt overlevelse etter gjennomført behandling hos pasienter med HPV-positive svulster sammenliknet med svulster hvor HPV ikke blir funnet. I dag får alle pasienter med plateepitelkarsinom i svelget, uavhengig av svulstens HPV-status, den samme behandlingen. I fremtiden kan nye muligheter for både forebygging og behandling rettet direkte mot HPV-infeksjonen bli viktige.

  Kan du anbefale en ny og interessant artikkel?

  Kan du anbefale en ny og interessant artikkel?

  Tidsskriftet Oral Oncology hadde nylig en utgave som i sin helhet ble viet ulike aspekter HPV-infeksjon og hode-hals-kreft. I en oversiktsartikkel (1) gis det en kort oppsummering av ny kunnskap om HPV-infeksjon fra et epidemiologisk, klinisk og molekylærbiologisk perspektiv, samt forskningsspørsmål for fremtidige studier.

  Hva er ditt favoritthjelpemiddel på jobb?

  Hva er ditt favoritthjelpemiddel på jobb?

  Jeg bruker ofte en app som henter Head & Neck TNM Staging. Den er et lett tilgjengelig oppslagsverk for TNM-klassifisering av svulster i hode-hals-området.

   

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media