Eivind Inderhaug

Artikkel

Foto: Magne Sandnes

– Jakt gjev mykje glede frå lite arbeid, viss ein skal sjå økonomisk på det. Lange fotturar i fjellet er ei kjelde til mentalt påfyll, spenning og avkopling frå ein kvardag som kan vere rutineprega og planlagt til minste detalj. Naturen er full av skjønnheit som må opplevast for å forståast, ein må delta aktivt og vere i den. Eivind Inderhaug er ortoped, konstituert overlege på Haraldsplass Diakonale Sykehus, ph.d., og må tilbake til Valdres for å gå i fjellet. Han jaktar saman med ein kompis som er nøgd så lenge han får anledning til å sette seg ned ved bålet etter å ha gått heile dagen. – Det er alt han treng.

Anbefalte artikler