Lærte bort til barnehagebarn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Etter en dag i barnehagen føler jeg meg bedre rustet til å kommunisere med barn på en god måte, sier medisinstudent Marie Klem Funderud.

  GODT SAMARBEID: Medisinstudent Marie Klem Funderud (t.v.), musikkterapistudent Nina Wu, barnehagepedagogstudent Isabelle…
  GODT SAMARBEID: Medisinstudent Marie Klem Funderud (t.v.), musikkterapistudent Nina Wu, barnehagepedagogstudent Isabelle Eide, vernepleierstudent Mona Boge og psykologstudent Filip Tufte Johansen er godt i gang med å engasjere barnehagebarna. Foto: TVEPS

  Det hele startet da koordinator Tiril Grimeland ved Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS), Universitetet i Bergen fikk en forespørsel fra en barnehage. Var det mulig å få noen medisinstudenter til å lage et undervisningsopplegg om kroppen og kroppens funksjoner for barnehagebarn?

  – Barn og kommunikasjon med friske barn har for liten oppmerksomhet i de helsefaglige utdanningene i dag. Dette til tross for at disse gruppene vil få mye med barn å gjøre i yrket sitt, sier Grimeland.

  Barnehageprosjektet «Du er god nok som du er» ble derfor ønsket hjertelig velkommen,

  Tverrfaglig studentprosjekt

  Tverrfaglig studentprosjekt

  Men Grimeland ønsket å involvere studenter fra flere fag enn medisin. Slik så en tverrfaglig prosjektgruppe med studenter fra medisin-, vernepleie-, psykologi-, barnehagepedagog- og musikkpedagogstudiet dagens lys.

  – Dette var en ny og spennende arena for oss. Vi så muligheten til å kombinere studentenes tverrfaglighet med barnehagens solide kunnskap om barn, forteller hun.

  Studentenes oppdrag var å lage et undervisningsopplegg på en dag for en gruppe fire- og femåringer i en musikkbarnehage.

  Selvbilde var et av temaene som ble tatt opp.

  – Det er trist å lese om unge jenter og gutter som sliter med dårlig selvfølelse fordi de tror de ikke er gode nok. Tenk å få muligheten til å kunne påvirke barnehagebarn til å få et sunt syn på seg selv allerede i ung alder, slik at de kan vokse opp og bli glad i den kroppen de har blitt tildelt, sier medisinstudenten i prosjektet Marie Klem Funderud.

  – Vi gikk inn på følelser, mobbing og det å trives i egen kropp. Svært viktige temaer, påpeker Isabelle Eide som skal bli barnehagepedagog.

  Lærer av hverandres kompetanse

  Lærer av hverandres kompetanse

  Funderud og Eide mener at prosjekter som dette bidrar til å bygge viktige allianser mellom profesjoner og yrker.

  – Vi lærte mye av barnehagepersonellet om hvordan man skaper tillit hos barn. Både stemmeleie og hvordan man sitter er viktige elementer for å oppnå god kontakt, sier Eide.

  Medisinstudenten ser klare overføringsverdier.

  – Det er lett å trekke en parallell til et legekontor hvor det sitter en stor «skummel» lege som ofte snakker over hodet til barnet. Det er viktig å kunne sette seg inn i barnets situasjon, sier hun.

  Vitebegjærlige barn

  Vitebegjærlige barn

  – Dønn nysgjerrige barn som ikke er det minste redde for å spørre, gjorde dette til en rå læringsarena for oss, understreker Grimeland i TVEPS.

  Hun forteller at barna i grove trekk var mest opptatt av alt som har med mat å gjøre. Hvordan maten blir til bæsj var et yndet tema. Det slo an å krydre undervisningen med prompepute, plastikkbæsj og et 6 – 7 meter langt tau som skulle illustrere lengden på tarmen.

  Psykologistudent Filip Tufte Johansen snakket om følelser, om hvordan du ser ut når du er glad og når du er trist. Barna laget grimaser for å illustrere glede og sorg. Det ble snakket om at du kan se glad ut utenpå selv om du er trist inne i deg. Med musikkterapistudent Nina Wu i førersetet ble ivrige barn med på å lage sanger om kroppen, om mat, om følelser og om vennskap.

  Marie Klem Funderud er sikker på at hun vil huske dagen med barnehagebarna lenge.

  – Gjennom dette prosjektet har jeg fått viktig kunnskap om hvordan helsepersonell bør møte barn, sier hun.

  Medisinstudenten skal ta med seg erfaringene i den faglige ryggsekken når hun om et års tid er ferdig utdannet lege.

  – Jeg har lært mye om meg selv og min egen dynamikk med andre. Det er viktig. Prosjekter som dette allierer profesjoner og forkaster fordommer og tanker vi har om forskjellige yrkesgrupper. Det er synd at tverrfaglig samhandling ikke vektlegges mer i studiet, understreker hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media