To legemidler uten effekt mot migrene hos barn

Fra andre tidsskrifter Barnesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verken amitriptylin eller topiramat har effekt mot migrene hos barn og ungdom.

  Illustrasjonsfoto: AGE/NTB Scanpix
  Illustrasjonsfoto: AGE/NTB Scanpix

  Det er usikkert hvor god effekt legemidler mot migrene har hos barn og ungdom. I en studie som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine, ble 361 pasienter mellom åtte og 17 år randomisert til behandling med amitriptylin, topiramat eller placebo (1). Blant dem som ble inkludert i den primære analysen fikk 132 amitriptylin, 130 topiramat og 66 placebo.

  Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene hva gjaldt andelen pasienter som nådde behandlingsmålet på minst 50 % reduksjon i antall dager med hodepine per måned, henholdsvis 52 % i amitriptylingruppen, 55 % i topiramatgruppen og 61 % i placebogruppen. Det var heller ingen forskjeller mellom gruppene i antall dager med hodepine, funksjonstap relatert til hodepine og hvor mange som fullførte den 24 uker lange behandlingsperioden. De to legemiddelgruppene hadde flest bivirkninger, der tre pasienter som fikk amitriptylin fikk alvorlige bivirkninger i form av endret stemningsleie, og én pasient som fikk topiramat gjorde et selvmordsforsøk. Studien ble avsluttet før tiden etter at en interimsanalyse viste at det ikke var nødvendig å fullføre den.

  – Migrene er vanlig årsak til redusert livskvalitet og skolefravær hos barn og unge, sier Kristian Sommerfelt, overlege i pediatri og professor ved Haukeland universitetssykehus.

  – Anfallsmedisin er ofte ikke effektiv eller har bivirkninger som begrenser nytte. Det er derfor prisverdig at to aktuelle forebyggende legemidler blir sammenlignet med placebo i en stor blindet, randomisert studie, sier han.

  – Studien gir god grunn til å tro at amitriptylin og topiramat ikke forebygger migrene hos barn og unge. Ettersom propranolol, som også brukes som forebyggende legemiddel mot migrene hos barn, gir mye bivirkninger, mener jeg det er viktig å gjennomføre en studie av kandesartan som forebyggende migrenemedisin hos barn og unge, sier Sommerfelt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media