Gode resultater ved behandling av revmatoid artritt

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  To av tre pasienter med revmatoid artritt oppnår remisjon når de behandles etter moderne behandlingsstrategier.

  Anna-Birgitte Aga. Foto: Nicolas Tourrenc
  Anna-Birgitte Aga. Foto: Nicolas Tourrenc

  I mitt doktorarbeid deltok jeg i gjennomføringen av ARCTIC-studien, et stort samarbeidsprosjekt mellom elleve revmatologiske avdelinger fra hele landet der 238 pasienter har deltatt. Pasientene ble randomisert til to forskjellige grupper hvor alle ble fulgt i to år. Den ene gruppen ble i tillegg jevnlig undersøkt med ultralyd.

  Vi fant at systematisk oppfølging med ultralydundersøkelse ikke ga noen tilleggseffekt med tanke på å oppnå vedvarende remisjon, fravær av hovne ledd eller hindre røntgenprogresjon av leddskade. I tillegg var det flere pasienter i ultralydgruppen som sto på dyre biologiske medikamenter ved studieslutt.

  Man kan få like gode resultater uten bruk av tidkrevende og fordyrende utstyr. Nøkkelen til de gode resultatene er at pasientene i begge grupper fikk tidlig behandling med sykdomsmodifiserende medikamenter, tett oppfølging og målstyrt behandling. Med disse resultatene understrekes også viktigheten av å gjennomføre randomiserte kontrollerte studier på ny teknologi og behandlingsstrategier, ikke bare på medikamenter. Behandlingsstrategien vil nå bli innarbeidet i en ny nasjonal prosedyre for behandling av pasienter med revmatoid artritt.

  Disputas

  Anna-Birgitte Aga disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 26. oktober 2016. Tittelen på avhandlingen er Disease management in early rheumatoid arthritis – Development and implementation of novel treatment strategies.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media