Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Re: Overdiagnostikk – norske allmennleger viser vei

Hans Erik Heier Om forfatteren

En viktig og bevisstgjørende artikkel som burde leses av mange, også spesialister i ymse fag (1). Flott fremheving av «Når helse gjøres til en vare i et marked med gode profittmuligheter, er risikoen stor for at slutteffekten blir mindre helse for mer penger». Helsetjenestens mål bør debatteres bevisst og åpent – dets oppgave er ikke å skape evig liv eller paradis på jorden. Målet bør være noe mer i retning av «hjelp til å mestre livet på egen hånd».

1

Roksund G, Brodersen J, Johnson GE et al. Overdiagnostikk – norske allmennleger viser vei. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1903 – 5. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse