Kari Tveito Om forfatteren

En ny vaksine mot ebolavirus førte til antistoffdanning hos alle vaksinerte og ga ingen alvorlige bivirkninger i to studier i USA.

Ebolavirus. Illustrasjon: Science Photo Library

Flere vaksiner mot ebolavirus er under utvikling, og noen av dem er blitt prøvd ut på mennesker. En vaksine med et svekket replikasjonsdyktig rekombinant vesikulært stomatitt-virus (rVSV) er prøvd ut i to fase 1-studier i USA, og nylig ble de endelige resultatene publisert (1).

Av 78 friske forsøkspersoner ble 60 personer randomisert til å få vaksinen i doser på 3, 20 eller 100 millioner viruspartikler, mens 18 personer fikk placebo. Alle vaksinerte fikk påvist forbigående viremi etter den første vaksinen. Etter 28 dager hadde alle de vaksinerte serokonvertert. Antistoffnivået var høyest blant dem som hadde fått dosen på 20 eller 100 millioner viruspartikler, men det var ingen titerforskjell mellom disse to dosenivåene. Antistoffnivået etter 56 dager var høyere blant dem som fikk to vaksinasjonsinjeksjoner, men etter seks måneder var det ingen forskjell mellom dem som hadde fått én og dem som hadde fått to injeksjoner. Ingen av forsøkspersonene fikk alvorlige bivirkninger, mens noen rapporterte forbigående smerte på innstikksstedet, hodepine, muskelsmerter eller utmattelse.

– Det mest spennende resultatet i disse studiene er at mange fortsatt hadde høye nivåer av antistoffer mot virusproteinet etter seks måneder, sier Gunnstein Norheim, forsker ved Folkehelseinstituttet. Han er medforfatter på en studie av den samme ebolavaksinen prøvd ut i Guinea (2).

– Dataene fra disse fase 1-studiene ble gjort tilgjengelige for Verdens helseorganisasjon etter hvert som de var klare, og de var viktige i planleggingen av de randomiserte beskyttelsesstudiene i Vest-Afrika, blant annet ved valg av dosestørrelse. Våre funn i Guinea bekrefter at det valgte dosenivået på 20 millioner viruspartikler ga god beskyttelse mot smitte. Nå gjenstår arbeidet med å forstå nøyaktig hvordan vaksinen beskytter, og hva som mangler for at ebolavaksiner kan bli godkjent for bruk, sier Norheim.

1

Regules JA, Beigel JH, Paolino KM et al. A recombinant vesicular stomatitis virus Ebola vaccine. N Engl J Med 2017; 376: 330 – 41. [PubMed] [CrossRef]

2

Henao-Restrepo AM, Camacho A, Longini IM et al. Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine in preventing Ebola virus disease: final results from the Guinea ring vaccination, open-label, cluster-randomised trial (Ebola Ça Suffit!). Lancet 2017; 389: 505 – 18. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler