Lettlest innføring i avhengighetspsykologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kraft, Pål

  Rusmiddelavhengighet

  Et psykologisk perspektiv. 232 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-15-02626-8

  Legenes rolle i rusfeltet har utviklet seg betydelig det siste tiåret. Rusomsorgen ble formelt en del av spesialisthelsetjenesten allerede i 2004, men først i de senere årene har spesialistutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin kunnet tilrettelegge for leger som ønsker en karriere innen behandling av rusproblematikk. Samtidig fortsetter rusfeltet å være tverrfaglig organisert med en klar biopsykososial tilnærming.

  Psykologisk forståelse og behandling av avhengighet har hele tiden stått sentralt i psykologutdanningen, og den har lenge tilbudt et spesialiseringsløp innen avhengighet. Denne utgivelsen er spesielt egnet for leger som ønsker en oppdatert innføring i ruslidelsenes psykologi, men er også nyttig lesing for alle andre som vil forstå avhengighet bedre.

  Forfatteren oppsummerer det psykologiske perspektivet på rusmiddelavhengighet grundig ved å beskrive de ulike elementene av mistilpasning som utgjør avhengighetsatferd. Forfatteren beskriver sentrale psykologiske modeller som forklarer tilsynelatende paradoksal atferd, nemlig daglig inntak av rusmidler til tross for innsikt i de helseskadelige konsekvenser. Leseren blir minnet på at rusavhengighet dreier seg om alvorlige, langvarige lidelser som ofte har dårlige prognose. Samtidig kommuniseres det implisitt at en forenklet moralistisk forklaring av atferden som preger mennesker med avhengighet er avleggs. Utviklingen av rusmiddelavhengighet kan heller forklares med motivasjonelle forstyrrelser knyttet til rusmiddelutløst velbehag (eller demping av ubehag), dysfunksjonelle beslutningsprosesser og redusert evne til impulskontroll som oppstår over tid.

  Forfatteren går grundig gjennom atferdsmønstre og selvregulering ved motivasjon, vanedanning, belønning og svekket kontroll. Det gis en oversiktlig oppsummering av rusmidlenes evne til å forstyrre belønningssystemet, godt begrunnet med sentrale referanser innen nevrovitenskap. Fire teoretiske kapitler rammes inn av en kort innledning og en innføring i diagnostikk av ruslidelser i begynnelsen, og er fulgt av to klinisk rettede kapitler om sårbarhet, komorbiditet og behandling før det hele avsluttes med ruspolitiske betraktninger og en kort oppsummering.

  De nevrobiologiske beskrivelsene av avhengighet, som forstyrrelse i forventning, motivasjon og et overfølsomt belønningssystem, er bokens mest oppdaterte, og for leger med kunnskap fra rusfeltet er disse modellene nok de mest kjente. Således gir kapitlene om mer grunnleggende psykologisk forståelse av læring, automatisering, vanedanning og selvregulering et godt supplement.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media